Valdymo būdai

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas yra privalomas, siekiant užtikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise tenkančių namo bendrojo naudojimo priežiūrą, remontą ir išsaugojimą.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas gali būti vykdomas trimis būdais: steigiama bendrija, sudaroma jungtinės veiklos sutartis arba savivaldybė privalo skirti administratorių – valdytoją.

Sužinoti daugiabučių namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją galima Vilniaus miesto interaktyviame žemėlapyje, pasirinkus temą „Pastatų administravimas“.

Daugiabučio namo valdymas – tai valdytojo atliekami veiksmai, būtini turtui išsaugoti, arba turto naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (bendrojo naudojimo objektų valdymo organizavimas, ūkinių ir finansinių reikalų tvarkymas).

Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai:

  • pastato bendrojo naudojimo patalpos
  • pagrindinės pastato konstrukcijos
  • bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė, techninė ir kita įranga
  • kitas turtas