Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Vilniaus mieste yra vykdoma būsto pritaikymo neįgaliesiems programa. Ši programa finansuojama savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis. Pagal šią programą neįgaliesiems, kurie naudojasi neįgaliojo vežimėliu, gali būti įrengiamos įvairaus tipo prievažos, nuovažos, rampos, vežimėlių traukimo mechanizmai, įvairaus tipo keltuvai (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai), o neįgaliesiems, kurie naudojasi vaikštyne, ramentais, vaikščiojimo lazdele ir pan., gali būti atliekamas išorės laiptų pritaikymas, įrengiami lauko/vidaus turėklai, įvairios atramos arba laikikliai.

                                            
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2016-2018 metais tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), sudaromos dvi būsto pritaikymo neįgaliesiems eilės, suskirstant pareiškėjus pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

  • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių arba ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (t.y. asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis arba asmenys, kurie naudojasi neįgaliojo vežimėliu).
  • antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (t.y. asmenys, kurie naudojasi vaikštyne, ramentais ir pan.).

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:
1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
2. besimokantiems asmenims;
3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.          

Dėl dokumentų pateikimo, kad galėtume įtraukti neįgalųjį su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikiamis į vieną iš aukščiau nurodytų eilių, neįgaliajam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą, Kauno g. 3, 520 kab. (telefonas pasiteirauti: (8 5) 231 0527, el. p. m.zebuolis@spcentras.lt) ir pateikti:

1. laisvos formos prašymą dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliajam, prašyme taip pat turi būti pažymėta, kad neįgalusis sutinka leisti naudoti savo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pildoma vietoje.
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia tik besimokantys asmenys).
5. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.
6. būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas.

Prašymo formą galite rasti čia.
   
 Atėjus neįgaliojo eilei, su pareiškėju susisiekiama ir derinamas laikas, kada atvyks būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija įvertinti darbų poreikį. Komisija įvertinusi poreikį, artimiausiame posėdyje patvirtina pritaikomų būstų sąrašą ir darbus. Tuomet UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija” (dalyvauja tuomet, kuomet pareiškėjas nepageidauja būti būsto pritaikymo darbų organizatorius) atlieka viešųjų pirkimų procedūras darbams atlikti ir organizuoja kitus su statybos valdymo susijusius veiksmus. Atlikus pritaikymo darbus, Komisija užpildo darbų užbaigimo aktą.