Atliekos

Visame pasaulyje didėjant vartojimo mastams, didėja ir aplinkos tarša – atmosferos, vandens, dirvožemio, triukšmo. Šiuo metu viena svarbiausių aplinkos apsaugos temų pasaulyje yra klimato kaita. Suprasdami, kad gamybos ir vartojimo procesų išvengti negalime, privalome būti sąmoningi –  vartoti atsakingai ir neteršti aplinkos.