Želdinių tvarkymas kiemuose

Želdinių tvarkymą daugiabučių namų kiemuose reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. Dėl leidimo želdinių genėjimui ir (arba) kirtimui gavimo gali kreiptis daugiabutį (-čius) namus administruojanti įmonė, daugiabučio namo bendrijos pirmininkas arba  jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys

Medžių, aukštų, vidutinių  krūmų sodinimas Sodina įmonė, turinti kvalifikuotus specialistus, pagal patvirtintą  projektą arba Želdynų poskyrio suderintą schemą, taip pat gali sodinti gyventojai bendru sutarimu, prižiūrint kvalifikuotiems specialistams, suderinę sodinimo schemą (-as) su Želdynų poskyriu.
Medžių, aukštų, vidutinių krūmų priežiūra Prižiūri (geni, laisto, tręšia)  įmonė, turinti kvalifikuotus specialistus, pagal Želdynų poskyrio užsakymą, priežiūrą gali  atlikti namo  gyventojai bendru sutarimu, gavę Želdynų poskyrio pritarimą

 

Medžių, aukštų, vidutinių krūmų šalinimas Šalina įmonė, turinti kvalifikuotus specialistus, gavus Želdynų poskyrio leidimą, gali atlikti    namo gyventojai bendru sutarimu, gavę Želdynų poskyrio leidimą
Žemų krūmų, lianų, daugiamečių žolinių augalų sodinimas Sodina namo gyventojai bendru sutarimu
Žemų krūmų, lianų, daugiamečių žolinių augalų priežiūra Prižiūri namo gyventojai bendru sutarimu
Žemų krūmų, lianų, daugiamečių žolinių augalų šalinimas Šalina namo gyventojai bendru sutarimu, prieš tai informavę Želdynų poskyrį
Vienmečių  augalų sodinimas, priežiūra Sodina ir prižiūri namo gyventojai  bendru sutarimu