Efektyvus energijos vartojimas

Siekdami efektyviai vartoti energiją daugiabučiuose pastatuose ir butuose, siūlomos šios pagrindinės energinį efektyvumą didinančios priemonės:

  • Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas;
  • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas, įrengimas;
  • Stogo apšiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
  • Balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal vieningą projektą;
  • Fasadinių sienų apšiltinimas;
  • Langų ir lauko durų keitimas;
  • Cokolio šiltinimas;
  • Rūsio perdangos apšiltinimas;
  • Alternatyvios energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) įrangos įrengimas;
  • Liftų kapitalinis remontas ir keitimas.

Įdiegus šias priemones, galima ženkliai sutaupyti pastate suvartojamą energiją ir sumažinti mokesčius už šilumos energiją. Daugiau apie renovaciją skaitykite čia.

Kviečiame interaktyviai atnaujinti pastatą ir susipažinti su pagrindinėmis energiją taupančiomis priemonėmis.

Interaktyvus pastato atnaujinimo žaidimas čia.