Šilumos punkto pertvarkymas

Pakeitę seną šilumos punktą į naują nepriklausomo tipo šilumos punktą, kuris pats reguliuoja šilumą pastate priklausomai nuo lauko oro temperatūros, išvengsite patalpų peršildymo ir šilumos pereikvojimo.

Nepriklausomos šildymo sistemos privalumai: nedidelės išlaidos priežiūrai ir eksploatacijai, tolygesnis šiluminio srauto pasiskirstymas pastate, temperatūrinių šildymo ir karšto vandens tiekimo režimų reguliavimas.