Vandens kaina

UAB „Vilniaus vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta metodika. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-07-26 sprendimu Nr. 1-1047 patvirtintos UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainos galioja nuo 2017 m. spalio 1 dienos.

Kainas galite rasti UAB „Vilniaus vandenys“ tinklapyje.

Daugiau apie tai, iš ko susideda geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo kaina skaitykite čia.