Vandens kokybė

Vilniaus miesto geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens laboratorija atestuota atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens tyrimus. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Jeigu turite abejonių dėl geriamojo vandens kokybės parametrų prašome kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“, kur geriamojo vandens laboratorijos specialistai ištirs Jums tiekiamo geriamojo vandens rodiklius.

Daugiau informacijos apie geriamojo vandens kokybę skaitykite čia.