Prižiūrėtojų pareigos ir atsakomybė

Kiekvienas daugiabutis namas privalo turėti asmenį, atsakingą už šilumos ūkį. Jį skiria daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudarytos jungtinės veiklos sutarties partneriai arba administratorius.

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūrą ir naudojimą vykdo butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktas prižiūrėtojas.

Prižiūrėtojas, atliekantis šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių priežiūrą, privalo turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę verstis šilumos tinklų ir (ar) vartojimo įrenginių eksploatavimo veikla.

Svarbiausios Prižiūrėtojo pareigos:

  • pristatyti nustatyto slėgio ir temperatūros šilumnešį šilumos vartojimo įrenginiams;
  • tinkamai prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šilumos tinklus ir šilumos vartojimo įrenginius, kad jie veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys prižiūrėtojų veiklą:

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės