Išmanioji šilumos suvartojimo apskaita

Susipažinkite su pagrindiniais pažangios matavimų sistemos įdiegimo etapais:

1.  Nepriklausomo tipo šilumos punkto įrengimas šildymo ir karšto vandens ruošimui

2. Šildymo sistemos subalansavimas ir karšto vandens sistemų subalansavimas

3. Termostatinių ventilių ant pastato vidaus šildymo prietaisų įrengimas;

4. Individualios šilumos apskaitos kiekvienam vartotojui įrengimas (šilumos skaitikliai arba šilumos kiekio dalikliai)

5. Išmaniosios belaidės apskaitos ir duomenų nuskaitymo sistemos įrengimas

6. Karšto vandens apskaitos kiekvienam pastato vartotojui įrengimas