Legionelių prevencija

Higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustato, kad karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines galimybes vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. Tokia karšto vandens temperatūra turi būti užtikrinama visą parą, t. y. nerekomenduojama mažinti vandens temperatūra nakties metu.

Esant žemesnei, nei reikalaujama Higienos normoje karšto vandens temperatūrai, padidėja legioneliozės rizika.

Apsisaugojimui nuo legioneliozės būtina tinkamai prižiūrėti  vandens tiekimo sistemas: rečiau naudojamus dušus ir čiaupus vieną kartą per savaitę reikia atsukti kelioms minutėms ir paleisti vandenį; reikia prižiūrėti ir valyti dušus, valyti ir dezinfekuoti dušų galvutes ir čiaupus, kad nesikauptų nuosėdos.

Legioneliozės prevencijai kartą per metus rekomenduojama išvalyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus. Po vandens šildytuvų ar vandens tiekimo sistemų remonto, prieš šildymo sezoną rekomenduojama karšto vandens sistemas 2–4 val. dezinfekuoti chloro preparatais arba atlikti terminę dezinfekciją.

Jeigu butui tiekiamo karšto vandens temperatūra neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų vartotojai turėtų kreiptis į daugiabučio namo valdytoją ir prižiūrėtoją. Prižiūrėtojui nevykdant aukščiau išvardintų funkcijų, vartotojai turėtų kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, kuri nagrinėja vartotojų skundus dėl energetikos įrenginių eksploatavimo.

Dažniausiai užsikrečiama įkvėpus legionelėmis užkrėsto aerozolio (smulkių vandens lašelių), kuris susidaro dušuose, tualetuose, voniose, saunose bei šių patalpų kondicionavimo sistemose. Netinkamai prižiūrint vandens tiekimo sistemas legionelioze galima užsikrėsti gyvenamuosiuose namuose, viešbučiuose, sporto klubuose, vandens pramogų parkuose ir pan.  Žmogus  legionelioze kito žmogaus neužsikrečia. Neužsikrečiama ir geriant vandenį ar valgant bei gaminant maistą. Legionelioze gali susirgti įvairių amžiaus grupių žmonės, bet imlumas ligai priklauso nuo imuninės sistemos būklės.

Karšto vandens sistemų terminės dezinfekcijos atlikimo daugiabučiuose namuose instrukcija

Daugiau apie legioneliozės profilaktikos ir kontrolės darbų rekomendacijas.