Atsiskaitomieji karšo vandens skaitikliai

Karšto vandens apskaitos prietaisus karšto vandens tiekėjas įrengia tiekimo–vartojimo ribos vietoje (vartotojo bute ar kitose patalpose). Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams.

Karšto vandens apskaitos prietaisai yra atsiskaitomieji ir jų rodmenys naudojami atsiskaitymui su karšto vandens tiekėju. Jų priežiūrą ir patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas už Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-08 sprendimu Nr. 1-1258 nustatytą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, kuris yra 0,78 Eur be PVM per mėnesį už apskaitos prietaisą.

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis nustatyta karšto vandens vartotojo prievolė leisti karšto vandens tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, įrengti karšto vandens skaitiklius, nuskaityti jų rodmenis ir kt. Vartotojui neįvykdžius savo prievolių, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-03-10 nutarimu Nr. O3-26 patvirtinta metodika, yra taikomi karšto vandens suvartojimo normatyvai.