Šilumos ir karšto vandens kainos nustatymo principai

Vilniaus miestui šilumą tiekią trys šilumos ir karšto vandens tiekėjai – akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Balterma ir KO“ ir uždaroji akcinė  bendrovė „Vilniaus valda“.

Šilumos ir karšto vandens kainos yra nustatomos pagal Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) patvirtintas Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikas. Komisija taip pat kontroliuoja, kaip yra taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme yra numatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjų pareiga iki mėnesio 25 dienos viešai informuoti vartotojus, savivaldybes bei Komisiją apie apskaičiuotas (pasikeitusias) šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Informacija apie Lietuvos miestuose šilumos tiekėjų taikomas kainas yra skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

Daugiau apie tai iš ko susideda šilumos kaina, skaitykite čia.

Daugiau apie tai iš ko susideda karšto vandens kaina, skaitykite čia.