Valdytojų priežiūra ir kontrolė

Bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracija vykdydama daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę atlieka planinius patikrinimus, kai tikrinama didžioji dalis valdytojo veiklos. Neplanuoti patikrinimai vykdomi pagal daugiabučio namo patalpų savininko skundo turinį.

Lietuvos Respublikos civilinio kodeksą daugiabučių namų valdymo organų finansinę kontrolę ir priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų savininkai. Šią kontrolę ir priežiūrą taip part vykdo atitinkamos institucijos (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Viešųjų pirkimų tarnyba).

Savivaldybės administracija nustačiusi esminių valdytojo veiklos pažeidimų gali taikyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 349 straipsnyje nustatytas administracinio poveikio priemones.