Pirkimų organizavimas

Paslaugų ir atnaujinimo  darbų pirkimų organizavimas griežtai reglamentuotas tik administratoriams. Administratoriai paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimus privalo organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis.

Daugiabučio namo administratorius vykdydamas paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimus iki 3000 eurų privalo vykdyti apklausą ir apklausti bent 3 galimus rangovus. Kai planuojamų vykdyti darbų ar paslaugų vertė viršija 3000 eurų, daugiabučio namo administratorius privalo organizuoti konkursą. Skelbimą apie konkursą daugiabučio namo administratorius privalo skelbti savo internetiniame puslapyje ir vietinėje ar regioninėje spaudoje. Pasiūlymų pateikimui nustatomas konkretus laikotarpis, o gautus pasiūlymus vertina iš ne mažiau kaip 3 asmenų sudaryta komisija, kurioje taip pat gali dalyvauti ir daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas atstovas. Apie priimtus sprendimus dėl atnaujinimo darbų ar paslaugų pirkimo daugiabučio namo administratorius visais atvejai privalo paskelbti tiek daugiabučio namo skelbimų lentoje, tiek savo internetinėje svetainėje.