Metinės veiklos ataskaitos

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai visais atvejais per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams privalo pateikti savo veiklos ataskaitą.

Atkreipiame dėmesį, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojams nustatyta pareiga per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams patalpų savininkams pateikti savo veiklos ataskaitą – išsamią informaciją apie sukauptas lėšas, jų naudojimą ir šių lėšų likutį.

Todėl administratorius ar bendrijos pirmininkas visuotiniam susirinkimui pateikdamas bendrijos veiklos metinę ataskaitą, o jungtinės veiklos įgaliotas asmuo pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per tris mėnesius, butų ir kitų patalpų savininkams pateikdamas savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą, privalo pateikti ir išsamią informaciją apie name sukauptas lėšas, jų naudojimą ir šių lėšų likutį. ¼ patalpų savininkų prašymu veiklos ataskaita turi būti svarstoma susirinkime.

Veiklos ataskaitos pavyzdinė forma nustatyta tik administratoriams.