Mokesčių paskirstymas

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Už tinkamą mokesčių apskaičiavimą tiesiogiai atsakingas daugiabučio namo valdytojas.