Jungtinės veiklos sutartis

Tai toks daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdas kai daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai sudaro jungtinės veiklos sutartį ( pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas formas). Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai sudarydami jungtinės veiklos sutartį išsirenka įgaliotą asmenį, kuris būna atsakingas už tinkamą daugiabučio namo valdymą ir priežiūrą.

Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma.