Bendrijos

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra.

  • Bendriją steigia vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai.
  • Už daugiabučio namo savininkų bendrijos tinkamą veiklą ir daugiabučio namo priežiūrą atsako daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas.
  • Vilniaus miesto savivaldybė remia daugiabučių namų bendrijų steigimą ir kompensuoja steigimo lėšas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, reglamentuoja šios bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas.

Naudingos nuorodos:

Kaip įsteigti bendriją