Administratoriai

  • Administratorius pagal Civilinį kodeksą skiria Savivaldybė. Administratoriaus pareiga rūpintis pastatu ir žemės sklypu taip pat pagal numatytus teisės aktus.
  • Administratoriaus veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti nuostatai ir kiti  pastatų ir inžinerinių sistemų priežiūrą reglamentuojantys ir teisės aktai.
  • Administratorių gali pakeisti daugiabučio namo savininkų bendrija arba savininkų jungtinės veiklos sutartis.

 

Naudingos nuorodos:

Informacija apie paskirtus administratorius

Kaip pakeisti administratorių

Administratoriaus funkcijos ir pareigos