Statinio techninė priežiūra

Gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už gyvenamojo namo techninę priežiūrą atsakingą asmenį. Gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones tinkamai gyvenamojo namo būklei išsaugoti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. Gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas pateikiamas Reglamento 6 priede.

Pagrindiniai techninės priežiūros dokumentai:

– statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, pastato techninis-energetinis pasas

– statinio techninės priežiūros žurnalas

– statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai

Kvalifikacija. Gyvenamųjų pastatų techninei priežiūrai vykdyti reikia  turėti ne žemesnę kaip statybos inžinieriaus kvalifikaciją arba pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikaciją.

Išlaidos. Gyvenamojo namo techninės priežiūros įgyvendinimą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, įgyvendinimo išlaidas  apmoka butų ir kitų patalpų savininkai.