Šilumos ūkis

Vilniaus mieste dažniausiai šiluma atkeliauja centralizuotais šilumos tiekimo tinklais prie kurių prijungti šilumos gamybos šaltiniai. Centralizuotos šilumos tiekimas patogus ir gyventojams, nes nereikia rūpintis vietinės katilinės įrengimu bei kuro atsargomis. Išmetami dūmai, suodžiai, azoto oksidų junginiai nenuodija gyvenamosios aplinkos, nėra gaisro, sprogimo pavojaus, triukšmo.

Prie Vilniaus šilumos tinklo yra prijungti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įrenginiai ir nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) įrenginiai.

Apie šilumos energijos paskirstymą daugiabučiuose namuose:

Apie šilumos ūkio priežiūrą daugiabučiame pastate skaitykite čia.