Dėl 2019 metų termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų

Siekdama užtikrinti kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą klientams, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reguliariai vykdo šilumos trasų patikras ir jų remonto darbus.

Gyventojai, kurie pageidauja gauti pranešimus apie laikiną karšto vandens išjungimą dėl remonto darbų elektroniniu paštu, gali prisijungti prie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ klientų savitarnos svetainės ir pateikti arba patikslinti savo kontaktus. Savitarnos svetainėje kliento (gyventojo) paskyroje bus pateikti pranešimai apie planuojamus ir neplanuotus karšto vandens išjungimus jūsų namuose (pastate). Apie kiekvieną naują pranešimą bus informuojama atskira žinute gyventojo nurodytu el. pašto adresu. Pirminį slaptažodį galite sužinoti ir paskambinę klientų aptarnavimo tel. 1840 bei pasakę kliento kodą).

Vilniaus miesto 2019 metų termofikacinių vamzdynų hidraulinių bandymų ir remonto darbų Grafikas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. priimamos paraiškos dėl daugiabučių atnaujinimo

Primename, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. iki vasario 1 d. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA) priims daugiabučių namų ir kitų patalpų savininkų patvirtintas paraiškas daugiabučiam namui atnaujinti.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas ir savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Pagal Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 27 d. įsakymu paskelbtą kvietimą teiktos paraiškos rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą iki 2019 m. kovo 1 d. bus įvertintos BETA.

Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms. Taip pat numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Programoje nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas. Taip pat dengiamos nepasiturinčių butų savininkams tenkančios išlaidos.

Kvietimas teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus (2018-10-27)

Primename dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos

Vilniaus mieste yra vykdoma būsto pritaikymo neįgaliesiems programa. Ši programa finansuojama savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis. Pagal šią programą neįgaliesiems, kurie naudojasi neįgaliojo vežimėliu, gali būti įrengiamos įvairaus tipo prievažos, nuovažos, rampos, vežimėlių traukimo mechanizmai, įvairaus tipo keltuvai (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai), o neįgaliesiems, kurie naudojasi vaikštyne, ramentais, vaikščiojimo lazdele ir pan., gali būti atliekamas išorės laiptų pritaikymas, įrengiami lauko/vidaus turėklai, įvairios atramos arba laikikliai.

Daugiau apie būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarką skaitykite čia.

Priminimas dėl triukšmą keliančių darbų

Primename, kad Vilniaus mieste leidžiamas statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laikas darbo dienomis yra nuo 7 val. iki 18 val. o poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9 val. iki 17 val.

Rekomenduojame triukšmą keliančius statybos (remonto, montavimo) darbus planuoti ir vykdyti leistinu laiku.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis nustato atsakomybę už viešosios rimties trikdymą (triukšmą keliantys veiksmai vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu gyvenamosiose patalpose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

Daugiau apie planuojamus remonto ar statybos darbus bute skaitykite čia.

Pirmasis tinklaraščio straipsnis

Tai pirmas tinklaraščio straipsnis.

Vilniuje, o ir kituose Lietuvos miestuose – daug bendrijų ir visos jos susiduria su panašiais iššūkiais, turi panašių problemų, įvairiai sprendžia jas ir ta patirtis yra labai gera.

Reikia ta patirtimi dalintis, organizuotis ir tvarkytis savo kiemuose kaip galima geriau bei efektyviau.

Galbūt šį mano postą skaito koks nors DNSB pirmininkas, kuris taip pat kažką panašaus į bendrijos blogą turi? Ar gal nori turėti? Turi kokių nors kitokių klausimų ar turi gerosios praktikos, kuria galėtų pasidalinti?

Brūkštelėkit čia į komentarus savo kontaktus, pasiūlymus, klausimus. Galbūt jūsų pasiūlymas labai pravartus kitam DNSB pirmininkui, o mes, savo ruožtu, turėsime atsakymų į jūsų klausimus.